Layla ~ 1 ~ Het Testament

Als Layla met Fleur bij het huis van Frank en Beth arriveert, ziet ze tot haar verbazing meerdere auto’s voor de deur staan. ‘Wat is dit? Is er een verjaardag? Gatsie Fleur, waarom heb je dat niet gezegd?’

‘Het is geen verjaardag’. Fleur pakt haar tas uit de kofferbak en geeft Layla die van haar aan. ‘Je ziet het zo’.

‘Zo? Ik zie het zo? Waarom moet ik iets zo zien?’

‘Houd op met vragen’, zucht Fleur.

‘Moet jij zeggen’, sist Layla. Ze is moe en geïrriteerd. Voor de zoveelste keer heeft ze tentamens niet gehaald. Haar herkansingen wel, maar dat is ten koste gegaan van haar nieuwe vakken. Weer moet ze een tentamenweek in met extra tentamens en ze wordt het inmiddels zat. Fleur doet extra vakken en ze haalt ze allemaal met gemak. Al werkt ze er hard voor, maar dat doet Layla ook.

‘Kom mee, Lay’. Fleur blijft gelukkig rustig en ze weet van Layla’s moeizame resultaten. ‘Ik mag niets zeggen’.

Layla stapt met Fleur binnen. In de hal zetten ze hun tassen neer en lopen vervolgens naar de woonkamer die vol zit. Naast Frank en Beth ziet Layla Anton en Victoria Ten Cate en Florian en Cynthia Haghenaer. ‘Wat is dit?’

‘Ga zitten, Layla’. Beth wijst naar een plek op de bank naast Cynthia. ‘We hebben iets met je te bespreken. Je bent 21 jaar geworden dit jaar en het is nu tijd’.

‘Tijd?’ Herhaalt Layla aarzelend.

‘Het gaat om het testament van je ouders, Lay’. Fleur legt haar arm om Layla heen. ‘Ik wilde het je niet eerder zeggen, maar was al zo uit je doen. Door de hele situatie met Cedric, was het nog niet de tijd om je dit voor te leggen. Je had het al zo moeilijk’.

Met een zucht gaat Layla zitten. ‘Is hun testament zo schokkend dan?’

Frank schraapt zijn keel en neemt het woord. ‘Niet zozeer. Alleen kan ik mij voorstellen dat je niet wist dat Anton, Florian en ik daarbij betrokken zijn’.

‘Dat wist ik wel’. Het blijft een moment stil. ‘Natuurlijk wist ik dat, Julio en ik werden bij alle beslissingen van papa en mama betrokken. We waren de enige familie’. Layla kijkt om zich heen en ziet Florian een map pakken die hij vervolgens aan haar geeft.

‘Je was nog jong. Ze hebben ons, Frank, Anton en mij, behoorlijk toevertrouwd in het beheer van hun persoonlijke zaken. Ik ben blij dat ik jou nu eindelijk kan geven waar jij recht op hebt. Wie weet geeft het je ook rust’.

‘Rust?’ Layla zit Florian naar de map knikken en ze opent deze. In de map ziet ze een klein boekje en een groot schrift. De dagboeken van haar ouders. Ze hapt lichtjes naar adem en strijkt met haar hand over de kaft van het boek en het schrift. Vervolgens opent ze een andere map waar een verklaring in zit. De verklaring leest ze door. Over haar schouder leest Fleur mee. Allebei blijven ze een poos stil. Layla voelt de arm van Fleur meer om haar heen. ‘Hier kan ik niets mee’, fluistert Layla na een tijdje. ‘De boekjes zijn mooi. Ik ga ze meteen lezen. Alleen het kapitaal is niet voor mij, maar voor Marquez’.

‘Pardon?’ Anton Ten Cate schiet overeind en ook Frank en Florian kijken verbaasd naar Layla.

‘Ik ben niet herenigd met de familie. Het kapitaal is niet voor mij’.