Layla ~ 5 ~ Verdwijning


Hij heeft het niet goed gedaan. Al als het einde van het bal nadert, beseft Frank dat steeds meer. Beth is niet lang weggeweest, maar het was voor Frank moeilijk om zich te ontdoen van Celia en Claudette. Beiden kent hij nog uit zijn studietijd en de dames zoeken hem vaak op als Beth verdwenen is. Verdwenen. Waarom Beth nu zo kort weg bleef, dat weet hij niet. Waarom ze weg was, dat weet hij ook niet. Alleen baalt hij van zichzelf. Van de Frank die hij heeft laten zien aan Layla Marquez op het Vlorensteijn-bal. 

            Deze avond drinkt hij wel een whisky. Alleen in zijn werkkamer. Beth ligt al bed. In de limousine hebben ze weinig met elkaar gesproken. Hij neemt het haar kwalijk dat ze weg was. Dat hij weer overgeleverd was aan dames als Celia en Claudette. Ze bedoelen het goed, maar het betekent ook dat ze meer weten over Beths constante verdwijning tijdens de feesten. Al jaren zit dat hem niet lekker. Om dat te verbergen doet hij alsof hij de vrije Frank Vlorensteijn is. Dat is hij niet. Het doet hem zeer dat Beth steeds verdwijnt en hij weet met wie. Ook deze avond was niet veel anders. Pas in de limousine zag hij het aan haar. Celia. Claudette. Layla. 

            Frank draait zijn gezicht naar zijn bureau. Zij had het ook door. Beths verdwijning. Waar was geweest? Wilde hij het weten? Het liefst ontloopt hij de acties van zijn vrouw. De dansen met dames als Celia en Claudette zijn aan de ene kant een goede afleiding, maar deze avond had hij het anders moeten aanpakken. Hij slaat zijn glas achterover en besluit naar bed te gaan. Tot zijn verbazing is Beth nog wakker. Haar armen gaan om zijn middel en ze kust in zijn zij.

            ‘Je bent vroeg boven’. Haar stem klinkt wel slaperig.

            Automatisch haalt hij zijn hand door haar blonde haren. Beth Vlorensteijn-de la Reve. De Brigitte Bardot look-a-like. Het was de reden dat Ella, Layla’s moeder, zo vol van haar was. Beth draait op haar rug en staart hem in het donker aan. ‘Je was weer met Celia en Claudette’.

            ‘Jij was weg’.  De norse klank in zijn stem kan hij niet tegenhouden.

            ‘Ja. Daar was ik al bang voor’. Beth komt een beetje overeind. ‘Het was niet wat je denkt, Frank’.

            ‘Je was niet met een man?’

            ‘Jawel, met de manager van de band. Maar er is niets gebeurd’. Beth gaat liggen en ze legt haar arm over haar hoofd. ‘Kom je liggen?’

            Fronsend kijkt Frank naar Beth. ‘Wat is er met je?’

            ‘Niets. We hebben het bal gehad, ik wil slapen’.

            ‘Beth…’

            ‘Die man kende Layla’.

            ‘Pardon?’

            ‘Hij herkende haar, van vroeger. Toen ze nog veel op stap was met Sergio Anatoli’.

            Een rilling gaat door Franks lichaam. 

            ‘Ze zong toen veel’. Beths stem klinkt zachter. ‘Vaak was de band daar waar hij toen voor werkte. Ik vroeg hoe lang geleden dat was. Hij had het over ongeveer zes jaar terug’.

            ‘En toen?’

            ‘Niets. Ik heb Vlorensteijn gebruikt om haar te beschermen’.

            Eindelijk gaat Frank liggen. ‘Goed zo. Dat is alles?’

            Er klinkt een diepe zucht van Beth. ‘Voorlopig wel’.

Layla ~ 4 ~ Afleiding


‘Ze is er’. Beth tikt Frank met haar ellenboog aan. Ze doelt op Layla. 

            Vanaf de dansvloer ziet Frank haar staan, naast Patriek. Haar arm heeft ze door zijn arm. Ze hadden haar niet eerder gezien. De kinderen waren vanuit de stad vertrokken naar de locatie waar het Vlorensteijn-bal wordt gegeven. Frank knikt alleen. Deze avond kan hij zich niet te veel veroorloven Layla Marquez aandacht te geven. Haar betrokkenheid zit in de dans die hij met Beth heeft voorbereid. Beth pakt hij nu bij de hand en leidt haar verder de dansvloer op. Daar beginnen ze de openingsdans van de avond. Zoals altijd verloopt dit perfect, meer dan perfect. Zelfs met het dansen zijn ze het perfecte paar, vullen ze elkaar aan. Dansen is niet Beths favoriete onderdeel van het bal, maar met Frank lukt het haar altijd de openingsdans te doen slagen. Als ze klaar zijn ziet hij de opluchting in haar ogen. Hij geeft haar een snelle kus voordat ze een buiging maken naar de gasten die allemaal staan om te applaudisseren. De volgende dans begint en nu komt ook Patriek met Layla de dansvloer op. Voor de dans met de kinderen hebben ze andere muziek gekozen en door de zaal klinkt ‘Killer Queen’. In zijn ooghoeken ziet Frank het plezier bij de kinderen. Zelfs bij Fleur en Maurits en opgelucht leidt hij Beth verder door de zaal. Ook zijn broers en ooms lopen nu naar de dansvloer met hun vrouwen. Als hij naar Beth kijkt ziet hij haar emotioneel worden.

‘Wat is er?’ Frank ziet Beth zelden geëmotioneerd.

‘Ella. Ze was een Queen fan’. Beth kijkt hem aan. ‘Dat weet je toch nog wel?’

Frank knikt alleen. Natuurlijk weet hij dat. De eigenzinnige optredens van Ella Donkersloot op de muziek van Queen zal hij nooit meer vergeten.

Samen lopen ze naar hun tafel. Op aandringen van Fleur zit de familie Ten Cate samen met de familie Haghenaer aan de tafel van Frank en Beth. Zowel Frank als Beth vonden het een vreemde indeling, maar ze zijn ingegaan op Fleurs verzoek. 

Na afloop van de dans komen de kinderen naar ze toe om ze te begroeten, ook Layla loopt met ze mee en ze raakt in gesprek met Victoria en Anton Ten Cate. Frank vangt het gesprek op en hij hoort dat Anton vraagt naar Layla’s werk als freelancer. Verrast mengt hij zich in het gesprek. ‘Freelancer?’

‘Layla is al betrokken bij een van onze zaken als tolk’. Anton legt zijn hand op Layla schouder. ‘Deze dame gaat het ver schoppen, Frank’.

‘Je bent een drukke dame, het is bewonderenswaardig om te zien’. Victoria geeft een lichte aai over Layla’s wang. Waarop Layla bescheiden haar ogen neerslaat. Daarna loopt ze mee met Patriek naar zijn tafel. De rest van de avond ziet Frank Layla haast niet meer. Ze is voornamelijk aan Patrieks zijde. Dankzij Patriek maakt ze kennis met de wereld van Vlorensteijn, de contacten en dat is precies waar Frank haar wilde.

Als hij terugloopt van het toilet loopt hij Layla tegen het lijf in de hal.

‘Je doet het goed’, zegt hij alleen.

‘Jij ook, Frank’. 

Samen lopen ze weer de zaal in. Voordat ze weer naar Patriek loopt, draait ze zich naar Frank. ‘Dank je wel dat ik hier mag zijn, meneer Vlorensteijn’.

Hij zegt niets, tikt alleen op haar wang en knikt naar haar. Samen lopen ze naar de zaal. Daar zoekt hij Beth, maar hij ziet haar niet. Zoals vaker op feesten.

‘Waar is Beth?’ Klinkt Layla’s lieve stem, maar hij kan geen antwoord geven. Ook omdat hij wordt afgeleid door Celia Ten Cate, de zus van Victoria. Die hem de dansvloer op trekt. De rest van de avond ziet hij Layla niet meer. Alleen de dames die hem altijd afleiden van het gedrag van Beth.